Quran undervisning 

Quran undervisning

Quranundervisning for barn i alderen 6-13 år foregår i moskeens lokaler lørdager og søndager. Undervisningen er i regi av foreldre med to ansvarlige lærere

Ta kontakt hvis du ønsker nærmere informasjon

© Copyright Islamsk Kultursenter Nordland