Begravelse/ Janazah

Begravelse/ Janazah

Døden er en del av livet, og Allah minner oss på følgende i Quranen: " Enhver sjel skal smake døden"

Islamsk Kultursenter Nordland har samarbeid med Bodin Gravferd når det gjelder janazah for muslimer i Bodø og Nordland. For mer informasjon, gå inn på www.bodingravferd.no

Moskeen kan bistå med praktiske ting i forbindelse med ghusl, salah ul janazah og andre ting man har spørsmål om relatert til begravelse/janazah

Gravlund for muslimer finner man på Bodin gravlund, rett ved Esso Bodøelv. Her finner man også Bodø Sermonirom, et egnet lokale for å gjøre janazah. Seremonirommet framstår som livsynsnøytralt og kan dermed brukes uansett religion.
© Copyright Islamsk Kultursenter Nordland