IKN's dialogsarbeid

IKN's dialogsarbeid

Islamsk Kultursenter Nordland ønsker å engasjere seg, og være en aktiv dialogpartner på tvers av ulike religioner og ovenfor andre samfunnsaktører  i det norske samfunnet for å fremme forståelse, toleranse og respekt

. Som organisasjon er vi imøtekommende til å bidra med et slikt viktig arbeid, og ønsker man kontakt eller har gode forslag til prosjekter, er man hjertelig velkommen til å ta kontakt


© Copyright Test