Nordlands første moske

 

Kort om Islamsk Kultursenter Nordland

Islamsk Kultursenter Nordland ble stiftet for første gang i 2002, og har siden den gang vært en viktig arena for muslimer bosatt i Bodø og Nordland

IKNs formål er å tjene interessene til Islam og det muslimske samfunnet i Nordland på en slik måte at muslimer kan leve i samsvar med den islamske læren i det norske samfunnet og praktisere Islam som en fullkommen livsretning

IKN har i overkant av 1200 medlemmer med ulike nasjonaliter, og har i tillegg en lokalavdeling i Sandnessjøen. Mer info om moskeen i Sandnessjøen, kan du finne under IKN Sandnessjøen

IKN er i tillegg medlem av Islamsk Råd Norge, paraplyorganisasjon for muslimske trossamfunn i Norge

Copyright Islamsk Kultursenter Nordland